February 5, 2021

Moving out? What tenants need to do before moving out

We all know that moving can be stressful and time-consuming, but before you start packing your boxes, there are certain things that you need to keep […]
February 5, 2021

When is a consumer entitled to a refund?

Despite tough economic circumstances amidst the COVID-19 pandemic, shops continue to advertise big sales, discounts, and promotional offers. Whether it is Black Friday, Boxing Day, or just an end-of-season sale, […]
November 4, 2020

Calling it quits: Early lease cancellations

2020 has been an unpredictable year, to say the least. Each new week seems to hold its own uncertainties and concerns. In such times, it is […]
November 4, 2020

The rundown on rental deposits

Rental relationships can put individuals in precarious situations, something that has become all too clear amid the effects of the COVID-19 pandemic. Landlords are, however, aware of the possibility […]
October 1, 2020

What is a reasonable expectation of renewal?

An employee has been employed on a fixed-term employment contract for a number of years. Each consecutive year, the fixed contract is renewed at the election […]
October 1, 2020

No work-no pay – What does the law say?

Many employers were left in the dark after the President of the Republic of South Africa declared a national state of disaster in terms of the Disaster […]
August 26, 2020

Boedelbelasting korting

In terme van artikel 4A van die Boedelbelasting Wet 45 van 1955 is die eerste R3 500 000 van jou belasbare boedel (bates min laste min artikel 4 […]
August 26, 2020

Uitgawes wanneer jy eiendom koop

Mark Twain het gesê: “Buy land – they’re not making it anymore.” Daar is niks so spesiaal soos om jou eerste droomhuis te koop en te […]
August 5, 2020

Wat om te doen wanneer ‘n naasbestaande sterf

1.Indien die persoon aan natuurlike oorsake en nie in ‘n hospitaal gesterf het nie, bel u dokter. Indien die persoon aan onnatuurlike oorsake gesterf het, moet […]
August 5, 2020

Huur gaat voor koop

The law regards the legal rights associated with ownership is the most complete and comprehensive array of rights a person can hold and exercise.   The legal […]
June 26, 2020

Buitelandse bates en boedelbereddering

Verskeie Suid-Afrikaners besit bates, veral eiendom en beleggings, oorsee. Daar is egter verskeie implikasies met afsterwe wat u dalk nie van bewus is nie. Die belangrikste […]
June 26, 2020

When can a landlord cut the power of a tenant

When a landlord and tenant enter into a lease agreement, both parties have certain rights and obligations. Included herein is the right of the tenant to use and enjoy the […]
June 8, 2020

Understanding the full community of property

In the case of CM v EM it was held in the Supreme Court of Appeal of South Africa (“SCA”), case number 10861/2018, that: “The value of the […]
June 8, 2020

Understanding force majeure in relation to contractual obligations

Common Law position – in absence of a “force majeure” clause A force majeure is an act of God or man (such as a war, strike, […]
May 6, 2020

What happens when my employer goes bankrupt?

In the light of the grave impact that the Coronavirus (COVID-19) has on the global economy and the brutal reality that businesses and companies might not […]
May 6, 2020

Has your cabin given you the fever?

At the end of the national lockdown, many South Africans will have gotten to know their properties better than the architects who designed them. For some, […]
March 3, 2020

Afsterwe sonder ‘n testament

Indien ‘n persoon in Suid-Afrika afsterf sonder ‘n geldige testament sal sy boedel verdeel word ingevolge die reëls van die Wet op Intestate Erfopvolging, 81 van […]
March 3, 2020

Hof vir Klein Eise se perk verhoog

Die Hof vir Klein Eise se perk het op 1 April 2019 verhoog na R20 000, soos bekend gemaak in Staatskoerant Kennisgewing nommer 296, wat gepubliseer […]
February 3, 2020

Parental leave is effective from 1 January 2020

From the 1st of January 2020 the 3 days family responsibility leave that employees were entitled to upon the birth of a child, was replaced with […]
February 3, 2020

Plakate met werknemers se regte – Wat vereis die wet in hierdie verband?

Tydens inspeksies wat in 2019 deur die Departement van Arbeid in die Overberg uitgevoer is, is daar bevind dat slegs sowat 40% van alle werkgewers voldoen […]
October 28, 2019

Verlof

Ons kry gereeld navrae vanaf kliente oor die tipes verlof waarop werknemers geregtig is en die  reëls wat op elkeen van hierdie tipes verlof van toepassing […]
October 28, 2019

Sweeping changes in the domestic sector in South Africa: Inclusion of domestic workers under COIDA

When the tide of democracy and constitutionalism swept through labour legislation in South Africa from the early ‘90s onwards, domestic workers, for the first time, gained […]
September 27, 2019

Wanneer is die Nasionale Kredietwet van toepassing?

Die doelwit van die Nasionale Kredietwet Nr. 34 van 2005 (“die Wet”) is om: die sosiale en ekonomiese welsyn van Suid-Afrikaners te bevorder; om ‘n billike, […]
September 27, 2019

Appointing a caregiver in your Will

The Children’s Act, 38 of 2005 (hereinafter referred to as the Children’s Act) governs the laws relating to the care, contact and the protection of children. […]
September 12, 2019

Selling your property

Selling your property can often cause your hands to get itchy, or ants to start roaming where they have no business being. But more often than […]
September 12, 2019

Time detained after arrest

Once an arresting officer affects an arrest on an individual, the arresting officer must bring the arrestee before a court as soon as reasonably possible and […]
August 12, 2019

Diefstal deur prokureur

In ‘n onlangse saak in die Hooggeregshof, Agu v Krige and others (20763/2017) [2019] ZAWCHC 46, het die Verkoper van ‘n eiendom sy transportbesorger aangestel om […]
August 12, 2019

Testamente week

Gratis Testamente Luttig Badenhorst Fourie (LBF) Prokureurs Bredasdorp neem deel aan die Nasionale Testamente week en sal vir jou ‘n testament gratis opstel. Te Waterkanstraat 4, Bredasdorp 16 – 20 September […]
July 15, 2019

Huweliksertifikaat en die dood

Weet jy waar jou oorspronklike huweliksertifikaat is? Hou in gedagte dat jou eksekuteur dit gaan benodig as deel van die boedelberedderingsproses as jy of jou man […]
July 15, 2019

Tips for investing in property for retirement

Have you ever wondered if real estate is a sound investment? Well, it certainly can be! There are people out there who have invested in real […]
June 7, 2019

Welkom Sjani de Villiers!

Luttig Badenhorst Fourie Prokureurs het ‘n nuwe kandidaat prokureur. Sjani de Villiers het die grade Bcom Regte en LLB met lof verwerf aan die Universiteit van […]
June 7, 2019

My neighbours are renovating their house without complying with building regulations. What are my options?

What one’s neighbour builds on their property, is not something the owner of the neighbouring property has a lot of control over. Unfortunately, it can have […]
May 7, 2019

Beurtkrag en die verpligting tot betaling van salarisse

Ons het die afgelope tyd verskeie navrae gehad vanaf werkgewers  en werknemers  oor beurtkrag en die effek daarvan op besighede se werksure en die verpligting om […]
May 7, 2019

Moving out? What tenants need to do before moving out

We all know that moving can be stressful and time-consuming, but before you start packing your boxes, there are certain things that you need to keep […]
April 17, 2019

A positive attitude is key to career success

Maintaining a positive attitude in the workplace could benefit your career and bring you one step closer to that promotion that you have been working towards. […]
April 17, 2019

Matrimonial property regimes

My partner and I are getting married soon and have heard about the different matrimonial property regimes one can enter but I am not sure what […]
March 11, 2019

Interim maintenance until date of divorce: Husband’s nightmare and wife’s weapon?

Given the complicated nature of divorce proceedings, and the length of time required to finalise a divorce, the existence of interim relief until the date of […]
March 11, 2019

What does 2019 have in store for the economy and the property market?

There is no doubt that 2018 was a very challenging year for both the economy and the property market. As 2019 is in full swing, you […]
February 1, 2019

Why is it important to deal with collation in your will?

The South Africa common law presumption of collation (collatio bonorum) is alive and well. This presumption is rooted in the belief that a testator intended that […]
February 1, 2019

Valentynsdag

Ons wil graag vir al ons kliënte ‘n baie gelukkige Valentynsdag toewens. Mag dit ’n heerlike dag vol liefde, geluk en tonne sjokolade hartjies wees! So […]
December 14, 2018

Verskillende kategorieё werknemers en hul regte

deur STEFAN FOURIE Ons kry gereeld navrae oor die regte van werknemers en meer spesifiek die regte van werknemers wie slegs vir ‘n bepaalde tyd aangestel […]
November 6, 2018

The cannabis judgment: Is it legal now?

Cannabis has historically been criminalised in South Africa. It has, until recently, been a criminal offence to possess, cultivate or use cannabis. However, this position has […]
November 6, 2018

Ever had a maintenance issue and had no idea how the process works?

Maintenance is that part of the divorce order which is not a final determination of the rights of the parties, however, as long as there exists […]
October 10, 2018

Proeftermyne

Deur Stefan Fourie Ons kry gereeld navraag vanaf kliënte oor die regte en verpligtinge van persone wat aangestel word op ‘n proeftermyn en of hierdie tipe werkers, […]
October 10, 2018

Betaling van ‘n 13de tjek

Deur Stefan Fourie Baie werkgewers oorweeg soms die betaling van ‘n bonus aan sekere werknemers en baie diensooreenkomste maak dan ook voorsiening vir die betaling van […]
September 7, 2018

Wat is ’n noulettenheidsondersoek en wat is die doel daarvan?

Dit is algemeen om die term “noulettenheidsondersoek” of due diligence (“DD”) te hoor tydens gesprekke wat gevoer word oor die moontlike koop, verkoop, samesmelting of amalgamasie […]
September 7, 2018

When can the municipality disconnect my water and electricity?

The municipality is the place where most, if not all, services are monitored for their availability to a property, and it is the very place that […]
July 31, 2018

LBF Testamente week

Gratis Testamente LBF Prokureurs Bredasdorp neem deel aan die Nasionale Testamente week en sal vir jou ‘n testament gratis opstel. Te Bredasdorp Waterkanstraat 4, Bredasdorp 17, […]
July 5, 2018

Staff from LBF

Anna Jonker – Ontvangs Amanda Eksteen – Verbande – amanda@lbflaw.co.za Elsabé van Zyl – Transporte – elsabe@lbflaw.co.za Beverley Appel – Verband – beverley@lbflaw.co.za Mariska Brand – […]
July 5, 2018

Do you know what you’re really paying to sell?

If you are selling property in South Africa, check what costs you have to pay and if they’re applicable to you. 1.   Bond Costs Cancellation Costs: […]
July 3, 2018

Mag ek my prokureur saambring na ‘n dissiplinêre verhoor?

Mag ek my prokureur saambring na ‘n dissiplinêre verhoor? According to item 4 of the Code of Good Practice (“the code”), the definition of dismissal contained […]
July 3, 2018

Update on the national minimum wage bill

Update on the national minimum wage bill Ten spyte van groot teenstand en ongelukkigheid, selfs uit die geledere van verskeie Vakbonde , het die Parlement die […]
May 8, 2018

How does the process to claim under COIDA work?

How does the process to claim under COIDA work? When dealing work related accidents, there still seems to be a lot of uncertainty relating to the […]
May 8, 2018

The rights of a domestic partnership

The rights of a domestic partnership Domestic partnerships, also known as cohabitation relationships, are becoming more common in our modern day society, and it therefore becomes […]
April 9, 2018

Congratulations to Marguerite Badenhorst

Congratulations to Marguerite Badenhorst A partner at Luttig Badenhorst (LBF) Attorneys who obtained her MBA degree CUM LAUDE on 23 March 2018 from the University of […]
April 9, 2018

Wysig jou trustakte

Wysig jou trustakte LBF Prokureurs moedig nie gedurig hulle kliënte aan om hulle trustaktes, anders as hulle testamente, te wysig of te vervang nie. ‘n Trustakte […]
March 1, 2018

Deeds Office requests Conveyancers to draft documents in English

Deeds Office requests Conveyancers to draft documents in English In February 2018 the Registrar of Deeds, Cape Town requested Conveyancers to draft deeds and documents in […]
March 1, 2018

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel in ‘n eiendomstransaksie?

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel in ‘n eiendomstransaksie? Maak seker dat, wanneer jy ‘n prokureur aanstel om die registrasie van ‘n eiendom in die […]
February 1, 2018

Can my property be used for Airbnb?

Can my property be used for Airbnb? When deciding whether to become an Airbnb host, it’s important for you to understand how the laws work in […]
February 1, 2018

Antenuptial contracts: With or without the accrual system?

Antenuptial contracts: With or without the accrual system? If you don’t have an ANC, you are automatically married in community of property. This means that there […]
October 27, 2017

When does prescription of a debt start?

When does prescription of a debt start? Debt does not last forever, after a period of time it prescribes and becomes invalid. Prescribed debt can be […]
October 27, 2017

Municipal debt invalid, the Constitutional Court has ruled

Municipal debt invalid, the Constitutional Court has ruled On 23 May 2017, the Constitutional Court heard an application for confirmation of an order of the High […]
September 4, 2017

How and when to use the small claims court

How and when to use the small claims court The small claims court (SCC) is for anyone who wants to institute a minor civil claim against […]
August 3, 2017

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel wanneer ek my eiendom verkoop?

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel wanneer ek my eiendom verkoop? Maak eerstens seker dat, wanneer jy ‘n prokureur aanstel om die registrasie van ‘n […]
June 26, 2017

Nasionale Testamente Week

Nasionale Testamente Week Nasionale Testamente Week sal weereens gehou word vanaf 11 tot 15 September 2017 by die kantore van LUTTIG BADENHORST FOURIE (LBF) PROKUREURS Hoe […]
June 26, 2017

Is jou testament op datum?

Do I need a cohabitation contract with my partner? Niemand dink graag aan die dood nie! Die maklikste uitweg is dus om die opstel van jou […]
June 5, 2017

Do I need a cohabitation contract with my partner?

Do I need a cohabitation contract with my partner?   Cohabitation is a relationship between two people who choose to live together in a monogamous and […]
June 5, 2017

Co-owning property with someone else: The ups and downs

Co-owning property with someone else: The ups and downs   What is co-ownership? Co-ownership is when one or more people jointly own the same property. In […]
May 4, 2017

Minimum lone vir plaaswerkers

Minimum lone vir plaaswerkers   Die Department van Arbeid het onlangs die minimum lone aangekondig welke van toepassing sal wees in die Plaaswerkersektor vir die termyn […]
May 4, 2017

How do I cancel a lease?

How do I cancel a lease?   What happens when a landlord or a tenant wants to cancel a lease? What rules and what legislation apply? […]
April 4, 2017

Simbole van Paasfees

Simbole van Paasfees   Toe die Saksers (Saxons) bekeer het en Christene geword het, het hulle hul feesvieringe “Paasfees” genoem ten einde beide Lente en die […]
April 4, 2017

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?   Dit is belangrik dat jou trustakte gereeld hersien word om te voldoen aan vinnig veranderende wetgewing. Maak seker […]
March 9, 2017

Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?

Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?   Hereregte betaalbaar met die aankoop van ‘n eiendom Die volgende bedrae is betaalbaar ten opsigte van […]
March 9, 2017

Should I plan my estate as a young adult?

Should I plan my estate as a young adult?   It is very important for you to plan your estate, which could include a living will, […]
February 7, 2017

When can a marriage be annulled?

When can a marriage be annulled?   Consent is an essential element of a valid marriage and the parties to a marriage must confirm before the […]
February 7, 2017

Do I need an anuptial contract before marriage

Do I need an anuptial contract before marriage   An antenuptial contract is an important document that, under South African law, determines whether your marriage will […]
February 7, 2017

Die Legende van St. Valentine

Die Legende van St. Valentine   Die geskiedenis van Valentynsdag is in misterie gehul. Ons weet wel dat Februarie reeds jare lank as die maand van […]
January 19, 2017

Can I amend my will?

Can I amend my will?   Having a will is a final statement of how you want your assets to be managed after your death. However, […]
January 19, 2017

Wat gebeur as u huis afbrand?

Wat gebeur as u huis afbrand?   Daar is sekere stappe wat deur ‘n huiseienaar geneem moet word wanneer hy/sy die ongelukkige slagoffer is van ‘n […]