April 9, 2018

Wysig jou trustakte

Wysig jou trustakte LBF Prokureurs moedig nie gedurig hulle kliënte aan om hulle trustaktes, anders as hulle testamente, te wysig of te vervang nie. ‘n Trustakte […]
April 4, 2017

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?   Dit is belangrik dat jou trustakte gereeld hersien word om te voldoen aan vinnig veranderende wetgewing. Maak seker […]