August 5, 2020

Wat om te doen wanneer ‘n naasbestaande sterf

1.Indien die persoon aan natuurlike oorsake en nie in ‘n hospitaal gesterf het nie, bel u dokter. Indien die persoon aan onnatuurlike oorsake gesterf het, moet […]
March 3, 2020

Afsterwe sonder ‘n testament

Indien ‘n persoon in Suid-Afrika afsterf sonder ‘n geldige testament sal sy boedel verdeel word ingevolge die reëls van die Wet op Intestate Erfopvolging, 81 van […]
April 9, 2018

Wysig jou trustakte

Wysig jou trustakte LBF Prokureurs moedig nie gedurig hulle kliënte aan om hulle trustaktes, anders as hulle testamente, te wysig of te vervang nie. ‘n Trustakte […]
April 4, 2017

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?   Dit is belangrik dat jou trustakte gereeld hersien word om te voldoen aan vinnig veranderende wetgewing. Maak seker […]