August 26, 2020

Boedelbelasting korting

In terme van artikel 4A van die Boedelbelasting Wet 45 van 1955 is die eerste R3 500 000 van jou belasbare boedel (bates min laste min artikel 4 […]
August 5, 2020

Wat om te doen wanneer ‘n naasbestaande sterf

1.Indien die persoon aan natuurlike oorsake en nie in ‘n hospitaal gesterf het nie, bel u dokter. Indien die persoon aan onnatuurlike oorsake gesterf het, moet […]
March 3, 2020

Afsterwe sonder ‘n testament

Indien ‘n persoon in Suid-Afrika afsterf sonder ‘n geldige testament sal sy boedel verdeel word ingevolge die reëls van die Wet op Intestate Erfopvolging, 81 van […]
June 26, 2017

Nasionale Testamente Week

Nasionale Testamente Week Nasionale Testamente Week sal weereens gehou word vanaf 11 tot 15 September 2017 by die kantore van LUTTIG BADENHORST FOURIE (LBF) PROKUREURS Hoe […]
June 26, 2017

Is jou testament op datum?

Do I need a cohabitation contract with my partner? Niemand dink graag aan die dood nie! Die maklikste uitweg is dus om die opstel van jou […]
March 9, 2017

Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?

Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?   Hereregte betaalbaar met die aankoop van ‘n eiendom Die volgende bedrae is betaalbaar ten opsigte van […]
March 9, 2017

Should I plan my estate as a young adult?

Should I plan my estate as a young adult?   It is very important for you to plan your estate, which could include a living will, […]
January 19, 2017

Can I amend my will?

Can I amend my will?   Having a will is a final statement of how you want your assets to be managed after your death. However, […]