October 1, 2020

What is a reasonable expectation of renewal?

An employee has been employed on a fixed-term employment contract for a number of years. Each consecutive year, the fixed contract is renewed at the election […]
October 1, 2020

No work-no pay – What does the law say?

Many employers were left in the dark after the President of the Republic of South Africa declared a national state of disaster in terms of the Disaster […]
May 6, 2020

What happens when my employer goes bankrupt?

In the light of the grave impact that the Coronavirus (COVID-19) has on the global economy and the brutal reality that businesses and companies might not […]
March 3, 2020

Hof vir Klein Eise se perk verhoog

Die Hof vir Klein Eise se perk het op 1 April 2019 verhoog na R20 000, soos bekend gemaak in Staatskoerant Kennisgewing nommer 296, wat gepubliseer […]
February 3, 2020

Parental leave is effective from 1 January 2020

From the 1st of January 2020 the 3 days family responsibility leave that employees were entitled to upon the birth of a child, was replaced with […]
February 3, 2020

Plakate met werknemers se regte – Wat vereis die wet in hierdie verband?

Tydens inspeksies wat in 2019 deur die Departement van Arbeid in die Overberg uitgevoer is, is daar bevind dat slegs sowat 40% van alle werkgewers voldoen […]
October 28, 2019

Verlof

Ons kry gereeld navrae vanaf kliente oor die tipes verlof waarop werknemers geregtig is en die  reëls wat op elkeen van hierdie tipes verlof van toepassing […]
October 28, 2019

Sweeping changes in the domestic sector in South Africa: Inclusion of domestic workers under COIDA

When the tide of democracy and constitutionalism swept through labour legislation in South Africa from the early ‘90s onwards, domestic workers, for the first time, gained […]
October 10, 2018

Proeftermyne

Deur Stefan Fourie Ons kry gereeld navraag vanaf kliënte oor die regte en verpligtinge van persone wat aangestel word op ‘n proeftermyn en of hierdie tipe werkers, […]