October 28, 2019

Verlof

Ons kry gereeld navrae vanaf kliente oor die tipes verlof waarop werknemers geregtig is en die  reëls wat op elkeen van hierdie tipes verlof van toepassing […]
October 28, 2019

Sweeping changes in the domestic sector in South Africa: Inclusion of domestic workers under COIDA

When the tide of democracy and constitutionalism swept through labour legislation in South Africa from the early ‘90s onwards, domestic workers, for the first time, gained […]
October 10, 2018

Proeftermyne

Deur Stefan Fourie Ons kry gereeld navraag vanaf kliënte oor die regte en verpligtinge van persone wat aangestel word op ‘n proeftermyn en of hierdie tipe werkers, […]
October 10, 2018

Betaling van ‘n 13de tjek

Deur Stefan Fourie Baie werkgewers oorweeg soms die betaling van ‘n bonus aan sekere werknemers en baie diensooreenkomste maak dan ook voorsiening vir die betaling van […]
July 3, 2018

Mag ek my prokureur saambring na ‘n dissiplinêre verhoor?

Mag ek my prokureur saambring na ‘n dissiplinêre verhoor? According to item 4 of the Code of Good Practice (“the code”), the definition of dismissal contained […]
July 3, 2018

Update on the national minimum wage bill

Update on the national minimum wage bill Ten spyte van groot teenstand en ongelukkigheid, selfs uit die geledere van verskeie Vakbonde , het die Parlement die […]
May 8, 2018

How does the process to claim under COIDA work?

How does the process to claim under COIDA work? When dealing work related accidents, there still seems to be a lot of uncertainty relating to the […]