August 12, 2019

Diefstal deur prokureur

In ‘n onlangse saak in die Hooggeregshof, Agu v Krige and others (20763/2017) [2019] ZAWCHC 46, het die Verkoper van ‘n eiendom sy transportbesorger aangestel om […]
August 12, 2019

Testamente week

Gratis Testamente Luttig Badenhorst Fourie (LBF) Prokureurs Bredasdorp neem deel aan die Nasionale Testamente week en sal vir jou ‘n testament gratis opstel. Te Waterkanstraat 4, Bredasdorp 16 – 20 September […]
July 15, 2019

Huweliksertifikaat en die dood

Weet jy waar jou oorspronklike huweliksertifikaat is? Hou in gedagte dat jou eksekuteur dit gaan benodig as deel van die boedelberedderingsproses as jy of jou man […]
July 15, 2019

Tips for investing in property for retirement

Have you ever wondered if real estate is a sound investment? Well, it certainly can be! There are people out there who have invested in real […]
June 7, 2019

Welkom Sjani de Villiers!

Luttig Badenhorst Fourie Prokureurs het ‘n nuwe kandidaat prokureur. Sjani de Villiers het die grade Bcom Regte en LLB met lof verwerf aan die Universiteit van […]
June 7, 2019

My neighbours are renovating their house without complying with building regulations. What are my options?

What one’s neighbour builds on their property, is not something the owner of the neighbouring property has a lot of control over. Unfortunately, it can have […]
May 7, 2019

Beurtkrag en die verpligting tot betaling van salarisse

Ons het die afgelope tyd verskeie navrae gehad vanaf werkgewers  en werknemers  oor beurtkrag en die effek daarvan op besighede se werksure en die verpligting om […]
May 7, 2019

Moving out? What tenants need to do before moving out

We all know that moving can be stressful and time-consuming, but before you start packing your boxes, there are certain things that you need to keep […]
April 17, 2019

A positive attitude is key to career success

Maintaining a positive attitude in the workplace could benefit your career and bring you one step closer to that promotion that you have been working towards. […]