October 28, 2019

Verlof

Ons kry gereeld navrae vanaf kliente oor die tipes verlof waarop werknemers geregtig is en die  reëls wat op elkeen van hierdie tipes verlof van toepassing […]
October 28, 2019

Sweeping changes in the domestic sector in South Africa: Inclusion of domestic workers under COIDA

When the tide of democracy and constitutionalism swept through labour legislation in South Africa from the early ‘90s onwards, domestic workers, for the first time, gained […]
September 27, 2019

Wanneer is die Nasionale Kredietwet van toepassing?

Die doelwit van die Nasionale Kredietwet Nr. 34 van 2005 (“die Wet”) is om: die sosiale en ekonomiese welsyn van Suid-Afrikaners te bevorder; om ‘n billike, […]
September 27, 2019

Appointing a caregiver in your Will

The Children’s Act, 38 of 2005 (hereinafter referred to as the Children’s Act) governs the laws relating to the care, contact and the protection of children. […]
September 12, 2019

Selling your property

Selling your property can often cause your hands to get itchy, or ants to start roaming where they have no business being. But more often than […]
September 12, 2019

Time detained after arrest

Once an arresting officer affects an arrest on an individual, the arresting officer must bring the arrestee before a court as soon as reasonably possible and […]
August 12, 2019

Diefstal deur prokureur

In ‘n onlangse saak in die Hooggeregshof, Agu v Krige and others (20763/2017) [2019] ZAWCHC 46, het die Verkoper van ‘n eiendom sy transportbesorger aangestel om […]
August 12, 2019

Testamente week

Gratis Testamente Luttig Badenhorst Fourie (LBF) Prokureurs Bredasdorp neem deel aan die Nasionale Testamente week en sal vir jou ‘n testament gratis opstel. Te Waterkanstraat 4, Bredasdorp 16 – 20 September […]
July 15, 2019

Huweliksertifikaat en die dood

Weet jy waar jou oorspronklike huweliksertifikaat is? Hou in gedagte dat jou eksekuteur dit gaan benodig as deel van die boedelberedderingsproses as jy of jou man […]