March 3, 2020

Afsterwe sonder ‘n testament

Indien ‘n persoon in Suid-Afrika afsterf sonder ‘n geldige testament sal sy boedel verdeel word ingevolge die reëls van die Wet op Intestate Erfopvolging, 81 van […]
March 3, 2020

Hof vir Klein Eise se perk verhoog

Die Hof vir Klein Eise se perk het op 1 April 2019 verhoog na R20 000, soos bekend gemaak in Staatskoerant Kennisgewing nommer 296, wat gepubliseer […]
February 3, 2020

Parental leave is effective from 1 January 2020

From the 1st of January 2020 the 3 days family responsibility leave that employees were entitled to upon the birth of a child, was replaced with […]
February 3, 2020

Plakate met werknemers se regte – Wat vereis die wet in hierdie verband?

Tydens inspeksies wat in 2019 deur die Departement van Arbeid in die Overberg uitgevoer is, is daar bevind dat slegs sowat 40% van alle werkgewers voldoen […]