February 3, 2020

Parental leave is effective from 1 January 2020

From the 1st of January 2020 the 3 days family responsibility leave that employees were entitled to upon the birth of a child, was replaced with […]
February 3, 2020

Plakate met werknemers se regte – Wat vereis die wet in hierdie verband?

Tydens inspeksies wat in 2019 deur die Departement van Arbeid in die Overberg uitgevoer is, is daar bevind dat slegs sowat 40% van alle werkgewers voldoen […]