Should I plan my estate as a young adult?
March 9, 2017
Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?
April 4, 2017

Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?

Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?

 

Hereregte betaalbaar met die aankoop van ‘n eiendom

Die volgende bedrae is betaalbaar ten opsigte van hereregte, met die

aankoop van ‘n eiendom indien die koopdatum 1 Maart 2017, of later, is, naamlik:

Hereregte  
Waarde van eiendom (R) Persentasie (%)
0 – R900 000 0%
R900 001 – R1 250 000 3% op die waarde bo R900 000 maar nie meer as R1 250 000 nie
R1 250 001 – R1 750 000 R10 500 plus 6% op die waarde bo R1 250 000 maar nie meer as R1 750 000 nie
R1 750 001 – R2 250 000 R40 500 plus 8% op die waarde bo R1 750 000 maar nie meer as R10 000 000 nie
R10 000 001 en meer R933 000 plus 13% op die waarde bo R10 000 000

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit v