How do I cancel a lease?
May 4, 2017
Co-owning property with someone else: The ups and downs
June 5, 2017

Minimum lone vir plaaswerkers

Minimum lone vir plaaswerkers

 

Die Department van Arbeid het onlangs die minimum lone aangekondig welke van toepassing sal wees in die Plaaswerkersektor vir die termyn 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018.

Die minimum lone is met sowat 8% verhoog vanaf die lone wat van toepassing was gedurende 2016 en gee ons graag hiernaas die syfers soos dit tans daar uitsien.

Uurloon                               :  R     15.39

Dagloon                              :  R   138.52
(van toepassing op werkers wat 9 ure per dag werk)

Weekloon                           :  R   692.62

Maandloon/Salaris             :  R3,001.13

Ons vertrou dat u die nodige aanpassings in u salarisstruktuur sal maak indien u minimum lone nog nie dienooreenkomstig die afkondiging aangepas is nie.  Indien u enige verdere navrae hieromtrent het, is u welkom om skrywer hiervan te skakel by 028-424 1119, en/of per e-pos u navraag te rig aan stefan@lbflaw.co.za