How does the process to claim under COIDA work?
May 8, 2018
Mag ek my prokureur saambring na ‘n dissiplinêre verhoor?
July 3, 2018

Update on the national minimum wage bill

Update on the national minimum wage bill

Ten spyte van groot teenstand en ongelukkigheid, selfs uit die geledere van verskeie Vakbonde , het die Parlement die voorstel vir ‘n  Nasionale Minimum Loon op 29 Mei 2018 goedgekeur. Hierdie voorgestelde wet moet nou nog finaal deur die Kantoor van die President van Suid Afrika oorweeg en onderteken word alvorens dit as wet geimplementeer en afgedwing kan word.

There was a demand that Parliament give more time to debate the Wage Bill and amendments to the Labour Laws, as well as to consult those most affected, namely the workers.

Die voorgestelde wet, wat ‘n minimum loon van R20,00 per uur vir alle werknemers voorstel ( ongeveer R 3500,00 per maand ) kan ‘n drastiese effek op verskeie Werkgewers hê  en vrese van  grootskaalse afdankings en gepaardgaande werkloosheid kon nog nie heeltemal besweer word nie.

Daar is ook diegene wat glo dat hierdie voorgestelde minimum loon geensins voldoende is nie en  dreig verskeie vakbonde om die implementering daarvan tot in die Konstitusionele Hof aan te veg synde as ongrondwetlik ( en onvoldoende).

The South African Federation of Trade Unions ( SAFTU ) feels that this law will have a devastating impact on the lives of workers and that more debate is needed.

Net die tyd sal leer waneer die Wet wel inwerking sal tree en wat die effek daarvan sal wees vir sowel werkgewers en werknemers.

Ons sal u op hoogte hou van verdere verwikkelinge – hou gerus hierdie spasie dop.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice. Errors and omissions excepted (E&OE)