Moving out? What tenants need to do before moving out
May 7, 2019
My neighbours are renovating their house without complying with building regulations. What are my options?
June 7, 2019

Beurtkrag en die verpligting tot betaling van salarisse

Ons het die afgelope tyd verskeie navrae gehad vanaf werkgewers  en werknemers  oor beurtkrag en die effek daarvan op besighede se werksure en die verpligting om werkers te betaal ongeag die feit dat geen werk tydens beurtkrag kan geskied nie.

Dit is geen geheim dat beurtkrag ‘n drastiese effek op besighede het en dat besighede groot somme geld verloor tydens die toepassing van beurtkrag nie. Baie werkgewers is onder die indruk dat  hulle geregtig is om die beginsel van “geen werk – geen betaling”  toe te pas  as geen werk kan geskied tydens beurtkrag nie. Dit is ongelukkig nie korrek nie en kan tot groot ongelukkigheid ( en gepaardgaande eise ) lei.

In terme van bepalings van die Gemene Reg en Die Wet Op Basiese Diensvoorwaardes, is ‘n dienssooreenkoms ‘n ooreenkoms waar die werknemer sy/haar dienste aanbied in ruil vir betaling. As die werknemer dus aanmeld vir diens en die uitvoering daarvan kan om een of ander rede nie geskied nie ( ingeslote beurtkrag ) sal so ‘n werker steeds geregtig wees op vergoeding.

Nodeloos om te sê dat dit op die lange duur tot die finansiële  agteruitgang van ‘n besigheid kan lei omrede werkers betaal moet word in omstandighede waar die besigheid weinig of selfs geen diens kan lewer nie en dus ook nie ‘n inkomste kan genereer nie.

Waneer daar beplande beurtkrag toegepas word mag dit dus raadsaam wees om met die werknemers ‘n ooreenkoms te sluit oor alternatiewe werksure sodoende die nadelige effek van beurtkrag tot ‘n minimum te beperk.

Indien u navrae het oor hierdie saak of oor ander arbeidskwessies is u welkom om skrywer hiervan te kontak by Stefan@lbflaw.co.za of by 028 424 1119.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).