Parental leave is effective from 1 January 2020
February 3, 2020
Afsterwe sonder ‘n testament
March 3, 2020

Hof vir Klein Eise se perk verhoog

Die Hof vir Klein Eise se perk het op 1 April 2019 verhoog na R20 000, soos bekend gemaak in Staatskoerant Kennisgewing nommer 296, wat gepubliseer is op 6 Maart 2019.

Die perk was in die verlede R15 000 en verskeie lede van die publiek is steeds onbewus daarvan dat hulle nou eise tot en met die waarde van R20 000 kan instel by hierdie forum.

Die Hof vir Klein Eise is tot die publiek se beskikking op ‘n gratis basis en geen regskostes hoef aangegaan te word om eise onder R20 000 te vorder nie.

Skakel gerus u betrokke Landdroskantoor of ‘n prokureur in u area ten einde die datums wanneer die Hof vir Klein Eise sit, en die proses om te volg, vas te stel.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).