When can a landlord cut the power of a tenant
June 26, 2020
Huur gaat voor koop
August 5, 2020

Buitelandse bates en boedelbereddering

Verskeie Suid-Afrikaners besit bates, veral eiendom en beleggings, oorsee. Daar is egter verskeie implikasies met afsterwe wat u dalk nie van bewus is nie.

Die belangrikste implikasie wat in gedagte gehou moet word, is boedelbelasting. In terme van Artikel 3(2) van die Boedelbelastingwet, 45 van 1955, is oorsese bates ‘n bate van ‘n oorledene vir boedelbelastingdoeleindes. Dit beteken dat die waarde van die buitelandse bate by die waarde van u boedel gevoeg word ten einde boedelbelasting te bereken. As u Suid Afrikaanse boedel byvoorbeeld R2 500 000 werd is en u het ‘n eiendom in die buiteland wat R2 000 000 werd is, sal u belasbare boedel R4 500 000 wees. ‘n Bedrag van R 3 500 000 is aftrekbaar wat beteken dat u steeds belasting teen 20% sal betaal op R1 000 000 (‘n allemintige R200 000!). Alhoewel ‘n buitelandse bate winsgewend kan wees, kan die uitgawe as ‘n groot skok vir die erfgename kom en kan dit lei tot ‘n kontanttekort.

Dit is wys om ‘n testament in elke land waar u bates besit op te stel. Alle lande se reëls met betrekking tot die opstel van testamente, die bereddering van boedels en persentasie belasting op boedels verskil en dit sal wenslik wees om ‘n regskenner in elke betrokke land te konsulteer ten einde te verseker dat alle regsvereistes aan voldoen word.

Dit is uiters belangrik dat u prokureur u boedel beplan ten einde te verseker dat u, en u erfgename, bewus is van alle implikasies en gevolge van u testament en moontlike probleme wat kan opduik by u afsterwe kan uitskakel. Dit sal die afhandeling van die boedelproses vergemaklik en uitbetaling van erfenisse bespoedig.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).