Buitelandse bates en boedelbereddering
June 26, 2020
Wat om te doen wanneer ‘n naasbestaande sterf
August 5, 2020

Huur gaat voor koop

The law regards the legal rights associated with ownership is the most complete and comprehensive array of rights a person can hold and exercise.  

The legal principle called huur gaat voor koop, means that a lease agreement takes precedence over a sale, however, restricts an owner’s rights. Despite the sale and even the transfer of the property to the new owner, the tenant of the property is entitled to continue occupying the property until his/her lease expires. If the purchaser wishes to move into the property, he or she is therefore not entitled to do so until the tenant’s lease has expired and he/she has moved out. 

Verkopers van eiendom, wat deur huurders okkupeer word, moet let op die volgendewanneer hulle die eiendom verkoop: 

  • In die koopbrief moet verklaar word dat die eiendom tans verhuur word. Meld spesifiek of die Huurdersvoor registrasie in die Aktekantoor, die eiendom moet ontruim of, indien nie, meld dat die Huurders deur die Koper “oorgeneem” word. 
  • Om ‘n uitklaringsertifikaat by die plaaslike owerheid (Kaap Agulhas) te verkry, word vereis dat die eiendomsbelasting tot 30 Junie (einde van die finansiële jaarbetaal moet word. 
  • Verder verlang die Plaaslike Owerheid, en dit is hier waar probleme ondervind word, dat die huidige maand se dienste– (water en elektrisiteitrekening en 3 maande se geskatte vooruitbetaalbare dienste onmiddellik betaal word. 

Ons ondervinding is dat Huurders dit nie kan of nie wil betaal nie, want hulle sien dit nie as hulle plig nie en is juis kwaad dat hulle weer moet trek. Die Verkoper moet dit dan voorskiet en weer op ‘n manier van die Huurder verhaal. Die deposito van die Huurderindien enigekan hiervoor aangewend word, maar dit is gewoonlik te min. 

Die grootste probleem kom voor waar ‘n eiendom verkoop is, die Huurders kennis gekry het om die eiendom te ontruim en hulle dan weier om te ontruimUitsettingsprosedures moet gevolg word en dit kan ‘n baie duurlang en uitgerekte proses wees. In so ‘n geval mag jy moontlik jou voorheen gewilligeopgewonde Koper, verloor. 

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).