Huur gaat voor koop
August 5, 2020
Uitgawes wanneer jy eiendom koop
August 26, 2020

Wat om te doen wanneer ‘n naasbestaande sterf

1.Indien die persoon aan natuurlike oorsake en nie in ‘n hospitaal gesterf het nie, bel u dokter. Indien die persoon aan onnatuurlike oorsake gesterf het, moet u die polisie ook bel.

2. Kontak Luttig Badenhorst Fourie (LBF) Prokureurs, Bredasdorp waar u Testament veilig bewaar word VOOR u enige instansie kontak en stel hulle in kennis van die afsterwe. Marguerite Badenhorst (die boedelberedderaar en prokureur) sal u in kennis stel wat om volgende te doen.

3. Vind uit of daar enige spesifieke instruksies in die Testament staan ten opsigte van begrafnis-, verassings- en roudiens reelings en die skenking van organe.

4. Kontak u predikant en begrafnisondernemer om die nodige reëlings vir die verassing en/of begrafnis te tref.

5. Stel die oorledene se werkgewer in kennis van sy/haar afsterwe.

6. Maak alle dokumentasie van die oorledene bymekaar en maak ‘n afspraak by Marguerite van LBF Prokureurs vir die aanmeld van die boedel. ‘n Lys van watter dokumentasie benodig word, is by Marguerite@lbflaw.co.za beskikbaar.

7. Van onmiddellike belang is: u kontant behoeftes en die betaling van u maandelikse uitgawes, hetsy by wyse van debietorders en/of elektroniese oorplasings. Bespreek dit met Marguerite.

8. Dit is belangrik dat u nie oorhaastige besluite neem nie, veral nie ten opsigte van die verkoop van bates en of herbelê van u erfgelde nie.

9. Stel so spoedig moontlik vir u ‘n nuwe Testament op en indien nodig, ‘n Lewende Testament. Marguerite sal u hiermee help.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).