Do I need a cohabitation contract with my partner?
June 5, 2017
Nasionale Testamente Week
June 26, 2017

Is jou testament op datum?

Do I need a cohabitation contract with my partner?

Niemand dink graag aan die dood nie! Die maklikste uitweg is dus om die opstel van jou testament uit te stel – wat natuurlik beteken dat jy nooit ‘n testament opstel nie.

‘n Testament is een van die belangrikste dokumente wat jy in jou lewe opstel. Daar is baie formaliteite waaraan voldoen moet word. Daarom moet ‘n kundige, soos ‘n prokureur, dit opstel. ‘n Persoon wie die testament uitskryf en wie as getuie teken, mag byvoorbeeeld nie erf uit die testateur se boedel nie en mag ook nie optree as eksekuteur nie.

‘n Testament is nie ‘n eenvoudige dokument nie.Kyk dus jaarliks na jou testament. Hersien dit ook nadat jy getrou het, geskei is, bates gekoop/verkoop het, ‘n kind/kleinkind/ander erfgenaam gebore of oorlede is en jy geërf het.

Kontak Marguerite Badenhorst – marguerite@lbflaw.co.za oor jou testament.