Nasionale Testamente Week
June 26, 2017
How and when to use the small claims court
September 4, 2017

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel wanneer ek my eiendom verkoop?

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel wanneer ek my eiendom verkoop?

Maak eerstens seker dat, wanneer jy ‘n prokureur aanstel om die registrasie van ‘n eiendom in die Aktekantoor namens jou te hanteer, dat hy of sy ‘n gekwalifiseerde Aktebesorger is. ‘n Aktebesorger is ‘n prokureur wat ‘n verdere eksamen geskryf het en ‘n aanvullende kwalifikasie verwerf het. Hy of sy word deur die Hoërhof toegelaat om as aktebesorger te praktiseer en hy of sy spesialiseer in eiendomstransaksies, meer spesifiek: die opstel van die dokumente wat gebruik word wanneer ‘n eiendom verkoop word of wanneer ‘n verband ten gunste van byvoorbeeld ‘n bank, geregistreer word.

Jy moet seker maak dat jy met ‘n aktebesorger, en nie slegs ‘n prokureur nie, konsulteer en hom of haar aanstel wanneer jy jou eiendom verkoop. Hy of sy moet die koopbrief vir jou bestudeer VOOR jy dit teken, jou van deskundige advies voorsien en jou belange beskerm. Indien jy byvoorbeeld, die ander party se Aktebesorger aanstel, mag hy of sy moontlik die transaksie, tot u nadeel, vertraag. Jou eie Aktebesorger sal jou transaksie so spoedig moontlik, met inagneming van jou versoeke, soos verwoord in die koopbrief, afhandel.

Dit is jou reg en in jou belang om jou eie aktebesorger aan te stel.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).