Can my property be used for Airbnb?
February 1, 2018
Deeds Office requests Conveyancers to draft documents in English
March 1, 2018

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel in ‘n eiendomstransaksie?

Hoekom moet ek my eie Aktebesorger aanstel in ‘n eiendomstransaksie?

Maak seker dat, wanneer jy ‘n prokureur aanstel om die registrasie van ‘n eiendom in die Aktekantoor namens jou te hanteer, dat hy/sy ‘n gekwalifiseerde Aktebesorger is.

‘n Aktebesorger is ‘n prokureur wat ‘n verdere eksamen geskryf het en ‘n aanvullende kwalifikasie verwerf het. Hy/sy word deur die Hoërhof toegelaat om as Aktebesorger te praktiseer en hy/sy spesialiseer in eiendomstransaksies – meer spesifiek: die opstel van koopkontrakte, transportdokumente en verband registrasie dokumente.

Jou eie Aktebesorger moet die koopbrief vir jou bestudeer VOOR jy dit teken, jou van deskundige advies voorsien en jou belange beskerm. Indien jy die ander party tot die kontrak, se Aktebesorger aanstel, mag hy/sy moontlik die transaksie, tot jou nadeel, vertraag. Jou eie Aktebesorger sal jou transaksie so spoedig moontlik, met inagneming van jou belange en vereistes, afhandel.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).