July 15, 2019

Huweliksertifikaat en die dood

Weet jy waar jou oorspronklike huweliksertifikaat is? Hou in gedagte dat jou eksekuteur dit gaan benodig as deel van die boedelberedderingsproses as jy of jou man […]